BUDOWA MASZYN:

Każda wtryskarka stanowi zespół trzech głównych układów : wtryskowego;
zamykania formy; napędowego. Zaprezentowaliśmy schematycznie ogólny widok
typowej wtryskarki poziomej, obecnie najpowszechniej stosowanej.
Innymi używanymi wtryskarkami są urządzenia w układzie pionowym i kątowym.
Różnica w budowie wymienionych typów wtryskarek polega głównie na różnicy
wzajemnego położenia względem siebie poszczególnych zespołów wtryskarki.

PRODUCENCI:

W dziale tym znajdziecie szybkie odnośniki do stron internetowych 44 krajowych
i światowych producentów wtryskarek, wytłaczarek i innych maszyn związanych
z przetwórstwem tworzyw sztucznych.

POMIARY:

W tym miejscu zaprezentowano informacje jak szybko i sprawnie zmierzyć zużycie
układu plastyfikującego tj. ślimaka i cylindra wtryskarki lub wytłaczarki
tworzyw sztucznych.

PRZETWÓRSTWO:

Nazwa ta mówi sama za siebie, czyli podstawy przetwórstwa tworzyw
w krótkim zarysie.